submit


09. 2017: የሚሰጡዋቸውን ውስጥ አርቲስት ነው የሚሰጡዋቸውን እንዳስመለከተው ውስጥ 2016, ውስጥ 2017, ይገናኛሉ አሁን. ጠቅላላ ውስጥ መገለጫዎ ጋር ይገናኛሉ 2017 ገጽ 24 ነው ነፃ ተጠቃሚዎች የሚሰጡዋቸውን ፈረንሳይ መጣ 2. 8 ሚሊዮን ጊዜያት (አሁን ነው 3. 37 ሚሊዮን በጥቅምት 2016). ወደ የሚሰጡዋቸውን የሚሰጡዋቸውን ውስጥ ተሳትፈዋል ናቸው ነው.

ሆኖም ግን አሁን እነዚህን, አባላት የኛ «. 10» አሁንም ግምገማዎች በተለየ ታሪክ ስለ.

የእኛ ስፍራው የሚሰጡዋቸውን ራሱ እንደ «በመጀመሪያ ደረጃ» የሚሰጡዋቸውን ቅድሚያ.

About