submit


አዳዲስ ግምገማዎች ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን የእኛ ስለጀመሩ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን ቅድሚያ. አምስት የሚሰጡዋቸውን የታዘዘ ላይ በአንድ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን ግምገማዎች ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን ወይም የፍለጋ ተጨማሪ ስለጀመሩ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን. ነፃ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን ሁልጊዜ ነጻ ግን እንዲረዳን ስለጀመሩ ቅድሚያ ማህበራዊ ማካፈል ለመደገፍ. አዳዲስ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን በዚህ ሕዝብ የታዘዘ

About